https://religiousopinions.com
Slider Image

Hvem er den lidende tjeneren? Jesaja 53 Tolkninger

Kapittel 53 i Jesajas bok kan være den mest omstridte passasjen i hele Skriften med god grunn. Kristendommen hevder at disse versene i Jesaja 53 forutsier en spesifikk, individuell person som Messias, eller redder av verden fra synd, mens jødedommen fastholder at de i stedet peker mot en trofast restgruppe av det jødiske folket.

Viktige takeaways: Jesaja 53

 • Jødedommen hevder at det entallige pronomenet "han" i Jesaja 53 refererer til det jødiske folket som et individ.
 • Kristendommen hevder at versene fra Jesaja 53 er en profeti oppfylt av Jesus Kristus i hans offerdød for menneskehetens synd.

Jødedommens syn på Jesajas tjenersanger

Jesaja inneholder fire "tjenestesanger", beskrivelser av tjeneste og lidelse for Herrens tjener:

 • Første tjenersang : Jesaja 42: 1-9;
 • Andre tjenersang : Jesaja 49: 1-13;
 • Tredje tjenersang : Jesaja 50: 4-11;
 • Fjerde tjenersang: Jesaja 52:13 - 53:12.

Jødedommen gjør sitt til at de tre første tjenestesangene viser til nasjonen Israel, så den fjerde må også. Noen rabbinere sier at hele det jødiske folket blir sett på som et individ i disse versene, derav det entallige pronomenet. Den som stadig var tro mot den ene sanne Gud, var nasjonen Israel, og i den fjerde sangen erkjenner de hedningekongene som omgir denne nasjonen, endelig det.

I rabbinske tolkninger av Jesaja 53 er den lidende tjeneren som er beskrevet i avsnittet ikke Jesus fra Nasaret, men heller levningen etter Israel, behandlet som en person.

Kristendommens syn på den fjerde tjenersangen

Kristendommen peker på pronomen som ble brukt i Jesaja 53 for å bestemme identiteter. Denne tolkningen sier at "jeg" refererer til Gud, "han" henviser til tjeneren, og "vi" til tjenerens disipler.

Kristendommen sier at den jødiske resten, selv om den er tro mot Gud, ikke kunne være forløser fordi de fremdeles var syndige mennesker, uten å være kvalifisert for å frelse andre syndere. Gjennom Det gamle testamente skulle dyr som ble tilbudt for å være plettfrie, ubemerkede.

Når de påstår Jesus fra Nasaret som menneskehetens frelser, peker de kristne på profetier i Jesaja 53 som ble oppfylt av Kristus:

 • "Han ble foraktet og forkastet av mennesker, en sorgmann og kjent med sorg; og som en som menn skjuler ansiktene sine for; han ble foraktet, og vi anså ham ikke." (Jesaja 53: 3, ESV) Jesus ble avvist av Sanhedrin da og blir avvist av jødedommen i dag som frelseren.
 • "Men han ble gjennomhullet for våre overtredelser; han ble knust for våre misgjerninger; på ham var det straff som brakte oss fred, og med hans sår er vi helbredet." (Jesaja 53: 5, ESV). Jesus ble gjennomboret i hendene, føttene og siden i korsfestelsen.
 • "Alt vi liker sauer har kommet på villspor; vi har vendt hver eneste en til sin egen vei; og Herren har lagt på ham alle misgjerningene." (Jesaja 53: 6, ESV). Jesus lærte at han måtte ofres på stedet for syndige mennesker, og at deres synder ville bli lagt på ham, da synder ble lagt på offerlam.
 • "Han ble undertrykt og plaget, men likevel åpnet han ikke munnen; som et lam som blir ført til slaktet, og som en sau som før dets skjær er stille, så åpnet han ikke munnen." (Jesaja 53: 7, ESV) Da Jesus ble anklaget av Pontius Pilate, ble han stille. Han forsvarte seg ikke.
 • "Og de gjorde hans grav med den onde og med en rik mann i hans død, selv om han ikke hadde utøvd noen vold, og det var ikke noe bedrag i munnen hans." (Jesaja 53: 9, ESV) Jesus ble korsfestet mellom to tyver, hvorav en sa at de fortjente å være der. Videre ble Jesus begravet i den nye graven til Josef av Arimathea, et velstående Sanhedrin-medlem.
 • "Av sin sjeles kval skal han se og bli tilfreds; ved sin kunnskap skal den rettferdige, min tjener, gjøre mange til å bli ansett som rettferdige, og han skal bære deres misgjerninger." (Jesaja 53:11, ESV) Kristendommen lærer at Jesus var rettferdig og døde en erstatningsdød for å soning for verdens synder. Hans rettferdighet tilregnes troende og rettferdiggjør dem for Gud Faderen.
 • "Derfor vil jeg dele ham en del med de mange, og han skal dele byttet med de sterke, fordi han utøst sin sjel i hjel og ble talt med overtrederne; likevel bar han synden til mange og gjorde forbønn for overtredere." (Jesaja 53:12, ESV) Til slutt sier den kristne læren at Jesus ble offeret for synd, "Guds lam." Han påtok seg rollen som yppersteprest, og interkom for syndere med Gud Faderen.

  Jødisk Mashiach eller den salvede

  I følge jødedommen er alle disse profetiske tolkningene gale. Noe bakgrunn på det jødiske Messias-konseptet er nødvendig på dette tidspunktet.

  Det hebraiske ordet HaMashiach, eller Messias, vises ikke i Tanach eller Det gamle testamente. Selv om det vises i Det nye testamentet, anerkjenner jøder ikke skriftene i Det nye testamente som Gud-inspirerte.

  Imidlertid vises begrepet "den salvede" i Det gamle testamente. Alle jødiske konger ble smurt med olje. Når Bibelen snakker om en kommende salvede, tror jøder den personen vil være et menneske, ikke guddommelig. Han vil regjere som konge av Israel i en fremtidig perfeksjonsalder.

  I følge jødedommen vil profeten Elia dukke opp igjen før den salvede kommer (Malaki 4: 5-6). De peker på døperen til John at han var Elias (Johannes 1:21) som et bevis på at Johannes ikke var Elias, selv om Jesus to ganger sa at Johannes var Elia (Matt 11: 13-14; 17: 10-13).

  Jesaja 53 Tolkninger av nåde vs. verk

  Jesaja kapittel 53 er ikke den eneste skriften i Det gamle testamente som kristne sier forutsier at Jesus Kristus kommer. Noen bibelforskere sier faktisk at det er over 300 profetier fra Det gamle testamente som peker på Jesus fra Nasaret som verdens frelser.

  Jødedommens benektelse av Jesaja 53 som profetisk om Jesus, går tilbake til selve religionen. Jødedommen tror ikke på læren om opprinnelig synd, den kristne læren om at Adams synd om ulydighet i Edens hage ble gitt videre til hver generasjon av menneskeheten. Jøder tror de er født gode, ikke syndige.

  Snarere er jødedommen en religion av verk, eller mitzvah, rituelle forpliktelser. De utallige kommandoene er både positive ("Du skal ") og negative ("du skal ikke "). Lydighet, ritual og bønn er veier for å bringe en person nærmere Gud og for å bringe Gud inn i hverdagen.

  Da Jesus fra Nasaret begynte sin tjeneste i det gamle Israel, var jødedommen blitt en tyngende praksis ingen var i stand til å utføre. Jesus tilbød seg selv som oppfyllelse av profetier og svaret på syndens problem:

  Tror ikke at jeg har kommet for å oppheve loven eller profetene; Jeg har ikke kommet for å avskaffe dem, men for å oppfylle dem. "(Matteus 5:17, ESV)

  For dem som tror på ham som frelser, blir Jesu rettferdighet tilregnet dem gjennom Guds nåde, en gratis gave som ikke kan oppnås.

  Saulus fra Tarsus

  Saulus fra Tarsus, en elev av den lærde rabbinen Gamaliel, var absolutt kjent med Jesaja 53. I likhet med Gamaliel var han fariseer, fra en streng jødisk sekt som Jesus ofte kolliderte med.

  Saul fant kristnes tro på Jesus som Messias så krenkende at han jaget dem ned og kastet dem i fengsel. På et slikt oppdrag dukket Jesus opp for Saul på Damaskus-veien, og fra det øyeblikket trodde Saul, som fikk nytt navn til Paulus, at Jesus faktisk var Messias og tilbrakte resten av livet for å forkynne det.

  Paulus, som hadde sett den oppstandne Kristus, satte sin tro ikke så mye på profetier, men i Jesu oppstandelse. Det, sa Paul, var udiskutabelt bevis på at Jesus var frelseren:

  "Og hvis Kristus ikke er oppreist, er din tro meningsløs og du er fremdeles i dine synder. Da har også de som sovnet i Kristus gått til grunne. Hvis vi bare har håp i Kristus i dette livet, er vi av alle mennesker for å bli ynkelig. Men faktisk er Kristus oppreist fra de døde, førstefruktene til de som sovnet. " (1. Korinter 15: 17-20, ESV)

  kilder

  • En kort guide til jødedom: teologi, historie og praksis ; Rabbi Naftali Brawer; Running Press Book Publisher, 2008.
  • "Den messianske ideen i jødedommen, " Tracey R. Rich, jødedommen 101; http://www.jewfaq.org/mashiach.htm.
  • "Hva er de fire tjenestesangene i Jesaja ?, " Har du spørsmål ?, https://www.gotquestions.org/Servant-Songs.html.
  • "Hvem er Guds lidende tjener? Den rabbinske tolkningen av Jesaja 53, " rabbiner Tovia Singer, oppsøker jødedommen; https://outreachjudaism.org/gods-suffering-servant-isaiah-53/.
  • "Hvem er gjenstand for Jesaja 53? Du bestemmer deg!" Efraim Goldstein, jøder for Jesus; https://jewsforjesus.org/publications/issues/issues-v13-n06/whos-the-subject-of-isaiah-53-you-decide/.
  10 Selvbehandling av trinnhåndsrefleksologi

  10 Selvbehandling av trinnhåndsrefleksologi

  Oppskrifter på Imbolc Sabbat

  Oppskrifter på Imbolc Sabbat

  De gamle grekernes guder

  De gamle grekernes guder